Παρασκευή, 20 Μαίου 2022

banner homepage

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ - ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 19-5-2022

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ - ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 19-5-2022

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ - ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 19-5-2022

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΚΟΥΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 18-5-2022

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΚΟΥΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 18-5-2022

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΚΟΥΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 18-5-2022

More...
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ - ΕΚΟΥΣΙΑΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 18-5-2022

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ - ΕΚΟΥΣΙΑΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 18-5-2022

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ - ΕΚΟΥΣΙΑΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 18-5-2022

More...
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ν. ΤΑΚΤΙΚΗΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 18-5-2022

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ν. ΤΑΚΤΙΚΗΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 18-5-2022

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ν. ΤΑΚΤΙΚΗΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 18-5-2022

More...
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ του άρθρου 187 ΠΚ μέχρι και 31.5.2022

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ του άρθρου 187 ΠΚ μέχρι και 31.5.2022

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ του άρθρου 187 ΠΚ μέχρι και 31.5.2022

More...
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΤΑΚΤΙΚΗ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 17-5-2022

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΤΑΚΤΙΚΗ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 17-5-2022

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΤΑΚΤΙΚΗ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 17-5-2022

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ έως 1-6-2022

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ έως 1-6-2022

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ έως 1-6-2022

More...
ΝΕΑ ΚΥΑ - ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ έως 1.6.2022

ΝΕΑ ΚΥΑ - ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ έως 1.6.2022

ΝΕΑ ΚΥΑ - ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ έως 1.6.2022

More...
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 19-5-2022

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 19-5-2022

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 19-5-2022

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 13.5.2022

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 13.5.2022

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 13.5.2022

More...
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 12-5-2022 - ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 12-5-2022 - ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 12-5-2022 - ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

More...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΨΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΨΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΨΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

More...
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 11-5-2022 - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 11-5-2022 - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 11-5-2022 - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 10-5-2022 ΤΑΚΤΙΚΗ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 10-5-2022 ΤΑΚΤΙΚΗ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 10-5-2022 ΤΑΚΤΙΚΗ

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 10-5-2022 - ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 10-5-2022 - ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 10-5-2022 - ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 9-5-2022 - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΕΚΟΥΣΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 9-5-2022 - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΕΚΟΥΣΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 9-5-2022 - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΕΚΟΥΣΙΑ

More...
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ - ΕΚΟΥΣΙΑΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 4-5-2022

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ - ΕΚΟΥΣΙΑΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 4-5-2022

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ - ΕΚΟΥΣΙΑΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 4-5-2022

More...
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ν.ΤΑΚΤΙΚΗΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 4-5-2022

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ν.ΤΑΚΤΙΚΗΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 4-5-2022

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ν.ΤΑΚΤΙΚΗΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 4-5-2022

More...
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 5-5-2022

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 5-5-2022

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 5-5-2022

More...
ΝΕΑ ΚΥΑ - ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ έως 16.5.2022

ΝΕΑ ΚΥΑ - ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ έως 16.5.2022

ΝΕΑ ΚΥΑ - ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ έως 16.5.2022

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΚΟΥΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 4-5-2022 - ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΚΟΥΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 4-5-2022 - ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΚΟΥΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 4-5-2022 - ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ

More...
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ…

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 3-5-2022 - ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 3-5-2022 - ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 3-5-2022 - ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ

More...
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΑ ΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 6-4-2022

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΑ ΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 6-4-2022

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΑ ΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 6-4-2022

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.
09
Μαίο
dsn-logo-bw
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                                                                                       Ναύπλιο 9-5-2014
        Ν Α Υ Π Λ Ι Ο Υ 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

Ενόψει των Δημοτικών – Περιφερειακών Εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των Ευρωεκλογών της 25ης Μαΐου 2014, γίνεται γνωστό στα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου ότι, θα πραγματοποιηθεί ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ για τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους, την Τετάρτη 14 Μαΐου 2014 και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα του ακροατηρίου του Πρωτοδικείου εντός του Δικαστικού Μεγάρου Ναυπλίου.

 

 ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ
 
 
09
Μαίο
dsn-logo-bw  
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
        Ν Α Υ Π Λ Ι Ο Υ 
Ναύπλιο 9-5-2014
   

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ


Γίνεται γνωστό στα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου ότι η παραλαβή των διορισμών τους για τις εκλογές 2014 θα γίνεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ναυπλίου :

 

• Την 10-5-2014 ημέρα Σάββατο από 12.00π.μ. έως 20.00 μ.μ. και
• Την 11-5-2014 ημέρα Κυριακή από 10.00 π.μ. έως 20.00 μ.μ.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

   
 
08
Μαίο

pdfΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ - Δ.Σ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ

 
02
Μαίο

dsn-logo-bw

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
           ΝΑΥΠΛΙΟΥ

www.dsnafpliou.gr
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
Πλατεία Δικαστικού Μεγάρου
ΝΑΥΠΛΙΟ  ΤΚ 211 00
Τηλ. 27520-27344, 47192, 22886 (fax)                                                                                  Ναύπλιο  2-5-2014
E-mail: dsn@otenet.gr

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ.
ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ-ΤΥΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ

 

Σύμφωνα με το από 2-5-2014 έγγραφο του Τ.Υ.Δ.Ε., από εδώ και στο εξής η καταβολή του Δικαστικού Ενσήμου που αφορά το Τ.Υ.Δ.Ε., ως έσοδο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα γίνεται στην Δ.Ο.Υ. με Κωδικό Είσπραξη 83937.

 

xlsΠατήστε εδώ για τον υπολογισμό του δικαστικού ενσήμου.

 

Ο  Πρόεδρος

Δημήτριος  Ορφανός

 
02
Μαίο
dsn-logo-bw  
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
        Ν Α Υ Π Λ Ι Ο Υ 
Ναύπλιο 2-5-2014
   

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου, συντασσόμενο με την από 29/4/2014 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, αποφάσισε την αποχή των μελών του (τόσο των δικηγόρων του Ι.Κ.Α. ανά υπόθεση, των δικηγόρων του Ι.Κ.Α. με πάγια αντιμισθία και των δικηγόρων αντιδίκων του Ι.Κ.Α.) από 5.5.2014 από τις υποθέσεις του Ι.Κ.Α. ενώπιον παντός δικαστηρίου και μέχρι την υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών μεταξύ του Ι.Κ.Α. και των ανά υπόθεση δικηγόρων, που θα προβλέπει ως αμοιβή των δικηγόρων αυτών τις νόμιμες αμοιβές του Κώδικα Δικηγόρων.

 

 ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΠΕΖΟΣ
 
 
15
Απρι

pdfΕγκύκλιος ΕΤΑΑ-ΤΑΝ για εκτύπωση Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων από το Εθνικό Τυπογραφείο

 
07
Απρι

Απόφαση - Ψήφισμα Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου

 

1. Προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ.Α. και Πρόεδρο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας κ. Βασίλη Αλεξανδρή

2. Προς όλους τους/τις κ.κ Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας

 

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και Κύριοι Πρόεδροι,

 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ναυπλίου, ενώνοντας τη φωνή του με τους υπόλοιπους Δικηγορικούς αλλά και έτερους επιστημονικούς Συλλόγους της χώρας εναντίον του σχεδίου αποδόμησης του χαρακτήρα των ασφαλιστικών ταμείων ως μηχανισμών αλληλεγγύης και προστασίας των μελών τους, καταγγέλλει το μόρφωμα που δημιουργήθηκε με τον Ν. 4172/2013 και ακούει στο όνομα Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) και συνυπογράφει τις ανακοινώσεις των Δικηγορικών Συλλόγων Καλαμάτας και Κορίνθου, αντιδρώντας και αυτός με τη σειρά του στον κίνδυνο αποστολής στοιχείων ασφαλιστικών εισφορών συναδέλφων δικηγόρων στο Κ.Ε.Α.Ο. Παράλληλα δε, ο Σύλλογός μας επισημαίνει την ανάγκη αντιμετώπισης όλων των κρίσιμων αυτών ζητημάτων (κατάργηση Κ.Ε.Α.Ο., μείωση ασφαλιστικών εισφορών, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, ευνοϊκοί όροι διακανονισμού οφειλών) στην πρώτη, μετά τις εκλογές του Φεβρουαρίου, Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου

Δημήτριος Ορφανός

 
03
Απρι

pdfΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

 
03
Απρι

pdfΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 
03
Απρι

pdfΕΚΠΤΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

 
02
Απρι
dsn-logo-bw  
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
        Ν Α Υ Π Λ Ι Ο Υ 
Ναύπλιο,2-4-2014
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ  ΜΕΓΑΡΟ                                                              
Πλατεία Δικαστικού Μεγάρου                                                                               
ΝΑΥΠΛΙΟ  ΤΚ 211 00
ΤΗΛ. 27520-27344, 47192, 22886 (fax)
E-mail: dsn@otenet.gr
 
  

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΪΟΥ 2014

 
Σύμφωνα με την από 18-3-2014 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ, η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών ΤΑΝ-ΤΕΑΔ και ΤΥΔΕ έτους 2013 και, αντιστοίχως, παράδοσης των ασφαλιστικών βιβλιαρίων παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου 2014.
   

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

 

 
 
31
Μαρτ
dsn-logo-bw  
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
        Ν Α Υ Π Λ Ι Ο Υ 
Ναύπλιο 31-3-2014
   
  

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 20608οικ./28-3-2014 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενόψει της διενέργειας των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών στις 18 Μαΐου 2014 και των βουλευτικών εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 25 Μαΐου 2014, επιβάλλεται να ανασταλούν οι εργασίες των δικαστηρίων της χώρας από την 14η Μαΐου 2014 έως και την 28η Μαΐου 2014.
Στην περίπτωση επανάληψης της διενέργειας περιφερειακών και δημοτικών εκλογών σε περιφέρεια Πρωτοδικείου, η αναστολή παρατείνεται μέχρι και την 30η Μαΐου 2014.
Ποινικές δίκες που θα αρχίσουν στο ακροατήριο πριν από τη 14η Μαΐου 2014 και δεν θα περατωθούν την ίδια μέρα συνεχίζονται μετά την 30η Μαΐου 2014.
Κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα αναστέλλεται και η διενέργεια πλειστηριασμών.

 

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

 
 

ktimatologio ekpaideftiko

protodikeio nafpliou dsn

ypologismos efarmogis

banner isokratis

olomeleia

Ηλεκτρονική Δημοσίευση Πλειστηριασμών - Δικηγορικός Σύλλογος Ναυπλίου

ypodeigmata ekousias dikaiodosias

ypologismos dikastikou ensimou

 

S5 Box

Login