Σάββατο, 06 Ιουνίου 2020

banner homepage

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 19.3.2020 ΚΑΙ 2.4.2020

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 19.3.2020 ΚΑΙ 2.4.2020

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 19.3.2020 ΚΑΙ 2.4.2020

More...
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΚΟΥΣΙΑ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 19.3.2020 ΚΑΙ 2.4.2020

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΚΟΥΣΙΑ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 19.3.2020 ΚΑΙ 2.4.2020

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΚΟΥΣΙΑ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 19.3.2020 ΚΑΙ 2.4.2020

More...
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 19.3.2020 ΚΑΙ 2.4.2020

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 19.3.2020 ΚΑΙ 2.4.2020

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 19.3.2020 ΚΑΙ 2.4.2020

More...
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΑΛΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 19.3.2020 ΚΑΙ 2.4.2020

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΑΛΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 19.3.2020 ΚΑΙ 2.4.2020

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΑΛΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 19.3.2020 ΚΑΙ 2.4.2020

More...
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΕΙΔΙΚΗ-ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 19.3.2020 ΚΑΙ 2.4.2020

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΕΙΔΙΚΗ-ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 19.3.2020 ΚΑΙ 2.4.2020

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΕΙΔΙΚΗ-ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 19.3.2020 ΚΑΙ 2.4.2020

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΑΡ. ΠΡΩΤ 147-2020 ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΩΓΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΑΡ. ΠΡΩΤ 147-2020 ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΩΓΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΑΡ. ΠΡΩΤ 147-2020 ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΩΓΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

More...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ - ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ - ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ - ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

More...
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΔΙΚ. 4.6.2020 ΓΙΑ ΤΙΣ 3.9.2020

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΔΙΚ. 4.6.2020 ΓΙΑ ΤΙΣ 3.9.2020

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΔΙΚ. 4.6.2020 ΓΙΑ ΤΙΣ 3.9.2020

More...
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 4.6.2020 - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΜΟΥ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 4.6.2020 - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΜΟΥ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 4.6.2020 - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΜΟΥ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

More...
ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 3.6.2020 - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 3.6.2020 - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 3.6.2020 - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

More...
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΟΥ 3-6-2020

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΟΥ 3-6-2020

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΟΥ 3-6-2020

More...
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

More...
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Κ.Υ. & ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ν.Σ.Κ., από 1-06-2020

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Κ.Υ. & ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ν.Σ.Κ., από 1-06-2020

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Κ.Υ. & ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ν.Σ.Κ., από 1-06-2020

More...
ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΑΠΟ 1-6-2020

ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΑΠΟ 1-6-2020

ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΑΠΟ 1-6-2020

More...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ 23-2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ 23-2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ 23-2020

More...
ΝΟΜΟΣ 4690_2020 - ΜΕΡΟΣ Ι - ΑΡΘΡΑ 74-77- ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ 1.6.2020

ΝΟΜΟΣ 4690_2020 - ΜΕΡΟΣ Ι - ΑΡΘΡΑ 74-77- ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ 1.6.2020

ΝΟΜΟΣ 4690_2020 - ΜΕΡΟΣ Ι - ΑΡΘΡΑ 74-77- ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ 1.6.2020

More...
Μέτρα προστασίας στο Πρωτοδικείο Ναυπλίου

Μέτρα προστασίας στο Πρωτοδικείο Ναυπλίου

Μέτρα προστασίας στο Πρωτοδικείο Ναυπλίου

More...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - Μερική αναστολή εργασιών από 01-06-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - Μερική αναστολή εργασιών από 01-06-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - Μερική αναστολή εργασιών από 01-06-2020

More...
ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΝ - ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΝ - ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΝ - ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

More...
Κ.Υ.Α. ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ από 1.6.2020 έως 21.6.2020

Κ.Υ.Α. ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ από 1.6.2020 έως 21.6.2020

Κ.Υ.Α. ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ από 1.6.2020 έως 21.6.2020

More...
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - Τρόπος διεξαγωγής δικών για το χρονικό διάστημα από 1-6-2020 έως και τις 15-9-2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - Τρόπος διεξαγωγής δικών για το χρονικό διάστημα από 1-6-2020 έως και τις 15-9-2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - Τρόπος διεξαγωγής δικών για το χρονικό διάστημα από 1-6-2020 έως και τις 15-9-2020

More...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

More...
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΜΟΔ- ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΜΟΔ- ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΜΟΔ - ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.
05
Ιουν

pdfΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 19.3.2020 ΚΑΙ 2.4.2020

 
05
Ιουν

pdfΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΚΟΥΣΙΑ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 19.3.2020 ΚΑΙ 2.4.2020

 
05
Ιουν

pdfΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 19.3.2020 ΚΑΙ 2.4.2020

 
05
Ιουν

pdfΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΑΛΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 19.3.2020 ΚΑΙ 2.4.2020

 
05
Ιουν

pdfΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΕΙΔΙΚΗ-ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 19.3.2020 ΚΑΙ 2.4.2020

 
05
Ιουν

pdfΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΑΡ. ΠΡΩΤ 147-2020 ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΩΓΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 
04
Ιουν

pdfΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ - ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

 
02
Ιουν

pdfΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΔΙΚ. 4.6.2020 ΓΙΑ ΤΙΣ 3.9.2020

 

ypologismos efarmogis

ypiresia dikigoron nomikis voithias

banner isokratis

olomeleia

Ηλεκτρονική Δημοσίευση Πλειστηριασμών - Δικηγορικός Σύλλογος Ναυπλίου

ypodeigmata ekousias dikaiodosias

ypologismos dikastikou ensimou

 

S5 Box

Login