Σάββατο, 30 Μαίου 2020

banner homepage

Μέτρα προστασίας στο Πρωτοδικείο Ναυπλίου

Μέτρα προστασίας στο Πρωτοδικείο Ναυπλίου

Μέτρα προστασίας στο Πρωτοδικείο Ναυπλίου

More...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - Μερική αναστολή εργασιών από 01-06-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - Μερική αναστολή εργασιών από 01-06-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - Μερική αναστολή εργασιών από 01-06-2020

More...
ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΝ - ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΝ - ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΝ - ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

More...
Κ.Υ.Α. ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ από 1.6.2020 έως 21.6.2020

Κ.Υ.Α. ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ από 1.6.2020 έως 21.6.2020

Κ.Υ.Α. ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ από 1.6.2020 έως 21.6.2020

More...
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - Τρόπος διεξαγωγής δικών για το χρονικό διάστημα από 1-6-2020 έως και τις 15-9-2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - Τρόπος διεξαγωγής δικών για το χρονικό διάστημα από 1-6-2020 έως και τις 15-9-2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - Τρόπος διεξαγωγής δικών για το χρονικό διάστημα από 1-6-2020 έως και τις 15-9-2020

More...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

More...
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΜΟΔ- ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΜΟΔ- ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΜΟΔ - ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΚΩΝ    από1.6.2020 έως 15.9.2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΚΩΝ από1.6.2020 έως 15.9.2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΚΩΝ από 1.6.2020 έως 15.9.2020

More...
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ 12.5.2020  ΓΙΑ 14-7-2020

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ 12.5.2020 ΓΙΑ 14-7-2020

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ 12.5.2020  ΓΙΑ 14-7-2020

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΚΩΝ  από1.6.2020 έως 15.9.2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΚΩΝ από1.6.2020 έως 15.9.2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΚΩΝ από 1.6.2020 έως 15.9.2020

More...
ΝΕΑ ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ από 20.5.2020 έως 31.5.2020

ΝΕΑ ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ από 20.5.2020 έως 31.5.2020

ΝΕΑ ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ από 20.5.2020 έως 31.5.2020

More...
Περιορισμένη λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των υπηρεσιακών μονάδων αυτού, έως και 31-05-2020

Περιορισμένη λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των υπηρεσιακών μονάδων αυτού, έως και 31-05-2020

Περιορισμένη λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των υπηρεσιακών μονάδων αυτού, έως και 31-05-2020

More...
Λειτουργία γραμματείας Πολιτικών Τμημάτων Πρωτοδικείου Ναυπλίου από 18.5.2020

Λειτουργία γραμματείας Πολιτικών Τμημάτων Πρωτοδικείου Ναυπλίου από 18.5.2020

Λειτουργία γραμματείας Πολιτικών Τμημάτων Πρωτοδικείου Ναυπλίου από 18.5.2020

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ -  ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ έως 31.5.2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ έως 31.5.2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ -  ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ έως 31.5.2020

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ -  ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ έως 31.5.2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ έως 31.5.2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ -  ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ έως 31.5.2020

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ -  ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ έως 31.5.2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ έως 31.5.2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ -  ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ έως 31.5.2020

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ -  ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ έως 31.5.2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ έως 31.5.2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ -  ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ έως 31.5.2020

More...
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ έως 31.5.2020

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ έως 31.5.2020

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ έως 31.5.2020

More...
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 31_5_2020

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 31_5_2020

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 31 -5 - 2020

More...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ.Ν.- ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ.Ν.- ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ.Ν.- ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

More...
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

More...
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚ. ΔΙΑΚΟΠΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ- ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚ. ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ- ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚ. ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ- ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ

More...
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ από 28.4.2020 έως 15.5.2020

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ από 28.4.2020 έως 15.5.2020

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ από 28.4.2020 έως 15.5.2020

More...
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ από 28.4.2020 έως και 15.5.2020

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ από 28.4.2020 έως και 15.5.2020

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ από 28.4.2020 έως και 15.5.2020

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.
29
Μαίο

pdfΜέτρα προστασίας στο Πρωτοδικείο Ναυπλίου

 
29
Μαίο

pdfΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - Μερική αναστολή εργασιών από 01-06-2020

 
29
Μαίο

pdfΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΝ - ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

 
29
Μαίο

pdfΚ.Υ.Α. ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ από 1.6.2020 έως 21.6.2020

 
28
Μαίο

pdfΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

 
28
Μαίο

pdfΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - Τρόπος διεξαγωγής δικών για το χρονικό διάστημα από 1-6-2020 έως και τις 15-9-2020

 
27
Μαίο

pdfΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

 
25
Μαίο

pdfΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΜΟΔ - ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ

 

ypologismos efarmogis

ypiresia dikigoron nomikis voithias

banner isokratis

olomeleia

Ηλεκτρονική Δημοσίευση Πλειστηριασμών - Δικηγορικός Σύλλογος Ναυπλίου

ypodeigmata ekousias dikaiodosias

ypologismos dikastikou ensimou

 

S5 Box

Login