Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021

banner homepage

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 1-3-2021 - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΕΚΟΥΣΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 1-3-2021 - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΕΚΟΥΣΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 1-3-2021 - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΕΚΟΥΣΙΑ

More...
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 24.2.2021 - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 24.2.2021 - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 24.2.2021 - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

More...
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 25.2.2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 25.2.2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 25.2.2021

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 15-2-2021 - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΕΚΟΥΣΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 15-2-2021 - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΕΚΟΥΣΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 15-2-2021 - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΕΚΟΥΣΙΑ

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 16-2-2021 ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 16-2-2021 ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 16-2-2021 ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

More...
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 24.2.2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 24.2.2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 24.2.2021

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ - ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 11-2-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ - ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 11-2-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ - ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 11-2-2021

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΤΑΚΤΙΚΗ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 23-2-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΤΑΚΤΙΚΗ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 23-2-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΤΑΚΤΙΚΗ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 23-2-2021

More...
ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 22.2.2021 έως 1.3.2021

ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 22.2.2021 έως 1.3.2021

ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 22.2.2021 έως 1.3.2021

More...
ΝΕΑ ΚΥΑ - ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ από 22.2.2021 έως 1.3.2021

ΝΕΑ ΚΥΑ - ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ από 22.2.2021 έως 1.3.2021

ΝΕΑ ΚΥΑ - ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ από 22.2.2021 έως 1.3.2021

More...
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 17.2.2021 - ΠΑΛΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 17.2.2021 - ΠΑΛΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 17.2.2021 - ΠΑΛΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 23-02-2021 ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 23-02-2021 ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 23-02-2021 ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

More...
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 14-1-2021 - ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 9-12-2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 14-1-2021 - ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 9-12-2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 14-1-2021 - ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 9-12-2021

More...
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021

More...
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 28-1-2021 - ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 11-11-2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 28-1-2021 - ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 11-11-2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 28-1-2021 - ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 11-11-2021

More...
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 28-1-2021 - ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 28-1-2021 - ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 28-1-2021 - ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

More...
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΤΑΚΤΙΚΗ-ΕΚΟΥΣΙΑ - 17.2.2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΤΑΚΤΙΚΗ-ΕΚΟΥΣΙΑ - 17.2.2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΤΑΚΤΙΚΗ-ΕΚΟΥΣΙΑ - 17.2.2021

More...
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 17.2.2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 17.2.2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 17.2.2021

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ έως 1.3.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ έως 1.3.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ έως 1.3.2021

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 20-1-2021 - ΕΚΟΥΣΙΑ.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 20-1-2021 - ΕΚΟΥΣΙΑ.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 20-1-2021 - ΕΚΟΥΣΙΑ.

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 18-11-2020 - ΕΚΟΥΣΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 18-11-2020 - ΕΚΟΥΣΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 18-11-2020 - ΕΚΟΥΣΙΑ

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 15-12-2020 - ΕΙΔΙΚΗ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 15-12-2020 - ΕΙΔΙΚΗ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 15-12-2020 - ΕΙΔΙΚΗ

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 16-2-2021 - ΕΙΔΙΚΗ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 16-2-2021 - ΕΙΔΙΚΗ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 16-2-2021 - ΕΙΔΙΚΗ

More...
Ενημέρωση για λειτουργία Δικαστικού Γραφείου Ναυπλίου έως και  την  1η-3-2021

Ενημέρωση για λειτουργία Δικαστικού Γραφείου Ναυπλίου έως και την 1η-3-2021

Ενημέρωση για λειτουργία Δικαστικού Γραφείου Ναυπλίου έως και την 1-3-2021

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ-ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ έως 1.3.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ-ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ έως 1.3.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ-ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ έως 1.3.2021

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.
12
Μαρτ

pdfΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

 
10
Μαρτ

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014

 
10
Μαρτ

pdfΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΝΟΜΟΣ 4242.2014 - ΦΕΚ 50

 
07
Μαρτ

"O E.O.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4238/17-02-2014, ανασυγκροτείται και αναδιαμορφώνεται.
Ο ρόλος του πλέον είναι ως μοναδικός ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, του Ελληνικού Κράτους.
Καταργήθηκε ο διττός ρόλος του. Ακολουθεί πίνακας των νέων ΠΕ.ΔΙ., που αφορά όλους τους πολίτες."

 

pdfΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕ.ΔΙ.

 
02
Μαρτ
dsn-logo-bw  
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
        Ν Α Υ Π Λ Ι Ο Υ 
Ναύπλιο 2-3-2014
   
  
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ν Α Υ Π Λ Ι ΟΥ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
της 2ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
 

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α

 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ : 242
ΕΨΗΦΙΣΑΝ : 197
ΕΓΚΥΡΑ : 195
ΑΚΥΡΑ : -
ΛΕΥΚΑ : 2

 

Υποψήφιοι ΠΡΟΕΔΡΟΙ Ε Λ Α Β Α Ν :
ΚΑΡΟΥΖΟΣ Νικόλαος : 82 ψήφοι
ΟΡΦΑΝΟΣ Δημήτριος : 113 ψήφοι

 

Εκλέγεται ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Διοικητικού Συμβουλίου :

 

ΟΡΦΑΝΟΣ Δημήτριος : 113 ψήφοι

 

Καταλαμβάνει τη θέση ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ο μη εκλεγείς:

 

ΚΑΡΟΥΖΟΣ Νικόλαος : 82 ψήφοι

 

   

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΖΑΣ

 
 
27
Φεβρ
dsn-logo-bw  
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
        Ν Α Υ Π Λ Ι Ο Υ 
Ναύπλιο,21-2-2014
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ  ΜΕΓΑΡΟ                                                              
Πλατεία Δικαστικού Μεγάρου                                                                               
ΝΑΥΠΛΙΟ  ΤΚ 211 00
ΤΗΛ. 27520-27344, 47192, 22886 (fax)
E-mail: dsn@otenet.gr
 
  

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΥΠΕΡ ΕΤΑΑ-ΤΑΝ-ΤΕΑΔ

ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

 

Σύμφωνα με την από 20-2-2014 απόφαση του ΕΤΑΑ, η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΑΑ-ΤΑΝ-ΤΕΑΔ έτους 2013 και, αντιστοίχως, παράδοσης των ασφαλιστικών βιβλιαρίων παρατείνεται έως τις 31-3-2014.

   

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΖΑΣ

 

 
 
23
Φεβρ
dsn-logo-bw  
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
        Ν Α Υ Π Λ Ι Ο Υ 
Ναύπλιο 23-2-2014
   
  
Α Ρ Χ Α Ι Ρ Ε Σ Ι Ε Σ   της 23ης Φεβρουαρίου 2014
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
 

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α

Α) Για την ανάδειξη ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ    : 242
ΕΨΗΦΙΣΑΝ             : 205
ΕΓΚΥΡΑ                  : 200
ΑΚΥΡΑ                    : 3
ΛΕΥΚΑ                    : 2

Υποψήφιοι  ΠΡΟΕΔΡΟΙ
Ε Λ Α Β Α Ν :
   
   ΓΚΑΤΣΙΟΣ   Γεώργιος    :  21 ψήφοι
   ΚΑΡΟΥΖΟΣ   Νικόλαος  :  61 ψήφοι
   ΜΠΕΣΚΑΣ   Παναγιώτης :  36 ψήφοι
   ΟΡΦΑΝΟΣ   Δημήτριος   :  82 ψήφοι

   Δεδομένου ότι,
- Για την εκλογή του Προέδρου απαιτείται ο πλειοψηφών υποψήφιος να λάβει το 50% συν ένα των εγκύρων ψηφοδελτίων
άρθρο 117 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων») και
- Κατά τη σημερινή ψηφοφορία, ουδείς εκ των υποψηφίων έλαβε τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων (101)

Η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή, 2α Μαρτίου 2014, στην οποία θα συμμετέχουν οι δύο πρώτοι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων κατά τη σημερινή ψηφοφορία, δηλαδή :

ΟΡΦΑΝΟΣ   Δημήτριος :  82 ψήφοι
ΚΑΡΟΥΖΟΣ  Νικόλαος  :  61 ψήφοι

Β) Για την ανάδειξη ΜΕΛΩΝ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ    : 242
ΕΨΗΦΙΣΑΝ            : 205
ΕΓΚΥΡΑ                : 201
ΑΚΥΡΑ                 : 2
ΛΕΥΚΑ                 : 2

              Ε Λ Α Β Α Ν :

Υποψήφιοι  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  (σταυροί προτίμησης)
           ΑΥΓΟΥΛΗ    Ελευθερία            72           
           ΒΕΛΗΖΙΩΤΗΣ   Δημήτριος        95           
           ΓΚΙΩΝΗΣ   Ιωάννης                59           
           ΓΚΟΤΣΗΣ   Κωνσταντίνος        59           
           ΔΑΡΑΒΕΛΙΑ   Γεωργία             71           
           ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ   Βασίλειος       107           
           ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ   Παναγιώτης     97           
           ΞΥΠΝΗΤΟΥ   Ευαγγελία (Λίλη)  85           
           ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  Παναγιώτης    126           
           ΠΕΖΟΣ   Αναστάσιος              101           
           ΠΛΑΚΟΚΕΦΑΛΟΣ  Θεμιστοκλής (Θέμης)  107
           ΣΑΒΒΙΔΟΥ   Θεοπίστη             69           
           ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ  Μαρία (Μαρίνα) 51

Επιπλέον δε και δεδομένου ότι ο υποψήφιος πρόεδρος που θα μειοψηφήσει στην επαναληπτική εκλογή,
θα καταλάβει τη θέση συμβούλου, οι ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ που εκλέγονται με την σημερινή ψηφοφορία ως ΜΕΛΗ ΤΟΥ
Διοικητικού Συμβουλίου και κατά τη σειρά των ψήφων που έλαβαν μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού μελών του Δ.Σ., είναι οι παρακάτω :
                                                                           (ΣΤΑΥΡΟΙ)
           1ος :ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  Παναγιώτης                    126           
           2ος :ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ   Βασίλειος                          107           
           3ος :ΠΛΑΚΟΚΕΦΑΛΟΣ  Θεμιστοκλής (Θέμης)      107
            ( κατόπιν κληρώσεως λόγω ισοψηφίας)
           4ος :ΠΕΖΟΣ   Αναστάσιος                                 101           
           5ος :ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ   Παναγιώτης                        97
           6ος :ΒΕΛΗΖΙΩΤΗΣ   Δημήτριος                            95           
           7ος :ΞΥΠΝΗΤΟΥ   Ευαγγελία (Λίλη)                     85


ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ :                      ΣΤΑΥΡΟΙ
 ΑΥΓΟΥΛΗ     Ελευθερία               72           
 ΔΑΡΑΒΕΛΙΑ   Γεωργία                 71
 ΣΑΒΒΙΔΟΥ    Θεοπίστη                69           
 ΓΚΙΩΝΗΣ     Ιωάννης                    59   
 ΓΚΟΤΣΗΣ     Κωνσταντίνος            59           
 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ  Μαρία (Μαρίνα)     51      

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΖΑΣ

 
 
23
Φεβρ
dsn-logo-bw  
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
        Ν Α Υ Π Λ Ι Ο Υ 
Ναύπλιο,21-2-2014
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ  ΜΕΓΑΡΟ                                                              
Πλατεία Δικαστικού Μεγάρου                                                                               
ΝΑΥΠΛΙΟ  ΤΚ 211 00
ΤΗΛ. 27520-27344, 47192, 22886 (fax)
E-mail: dsn@otenet.gr
 
  

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΕΤΑΑ-ΤΥΔΕ

ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

 

Σύμφωνα με την από 20-2-2014 απόφαση του ΕΤΑΑ, η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΑΑ-ΤΥΔΕ έτους 2013 και, αντιστοίχως, παράδοσης των ασφαλιστικών βιβλιαρίων παρατείνεται έως τις 31-3-2014.

   

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΖΑΣ

 

 
 
17
Φεβρ

pdfΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 
17
Φεβρ

pdfΚΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ

 
17
Φεβρ

ΠΡΟΣ

ΤΟΥΣ ΕΞΗΝΤΑ (60) ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΚΤΩ (8) ΕΦΕΤΕΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ.


Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα Δευτέρα 17/02/2014 η κατάθεση των εισφορών των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ-ΤΥΔΕ στο λογαριασμό όψεως της ΕΤΕ 040/545907-91 θα γίνεται με τη χρήση του αριθμού μητρώου των ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ-ΤΑΝ και με κωδικό αιτιολογίας όπως:

1. Εισφορά Ασφαλιστικών βιβλιαρίων
5. Εισφορά αναγνώρισης γάμου
16. Δικαστικό ένσημο
20. Διάφορα έσοδα
22. Έσοδα από πώληση ενσήμων
31. Καθυστερούμενες εισφορές ασφαλιστικών βιβλιαρίων
59. Παράβολο εγγραφής – μεταγραφής
60. Καθυστερούμενες εισφορές ετών (Πρόσθετα τέλη)
62. Εισφορά ασκούμενου
64. Παράβολο αναγνώρισης παιδιών-συζύγου-γονέων
80. Πρόσθετη εισφορά

Οι κωδικοί 59-64 δεν είναι ακόμη ενεργοποιημένοι, οπότε πρέπει να χρησιμοποιείται προσωρινά ο κωδ. 20, με αναγραφή του είδους καταβολής στην αιτιολογία.

Σε περίπτωση που ο καταθέτης δεν έχει ΑΜ ΤΑΝ (πχ ιδιώτες, ασκούμενοι που δεν έχουν εγγραφεί στο ΤΑΝ) μπορεί να χρησιμοποιείται ο κωδικός 4729100 και να αναγράφεται στην αιτιολογία το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία.

Σημειώνουμε ότι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι και οι εταιρείες που απασχολούν δικηγόρους έχουν ΑΜ ΤΑΝ.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ασφάλισης-Παροχών

Κωνσταντίνος Κούρκουλος

 
10
Φεβρ

pdfΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 23-2-2014

 

protodikeio nafpliou dsn

ypologismos efarmogis

ypiresia dikigoron nomikis voithias

banner isokratis

olomeleia

Ηλεκτρονική Δημοσίευση Πλειστηριασμών - Δικηγορικός Σύλλογος Ναυπλίου

ypodeigmata ekousias dikaiodosias

ypologismos dikastikou ensimou

 

S5 Box

Login