Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021

banner homepage

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΤΑΚΤΙΚΗ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 19-1-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΤΑΚΤΙΚΗ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 19-1-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΤΑΚΤΙΚΗ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 19-1-2021

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 18.1.2021 έως 25.1.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 18.1.2021 έως 25.1.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 18.1.2021 έως 25.1.2021

More...
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 18.1.2021 έως 25.1.2021

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 18.1.2021 έως 25.1.2021

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 18.1.2021 έως 25.1.2021

More...
ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 18.1.2021 έως 25.1.2021

ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 18.1.2021 έως 25.1.2021

ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 18.1.2021 έως 25.1.2021

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 18.1.2021 έως 25.1.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 18.1.2021 έως 25.1.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 18.1.2021 έως 25.1.2021

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 18.1.2021 έως 25.1.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 18.1.2021 έως 25.1.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 18.1.2021 έως 25.1.2021

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 18.1.2021 έως 25.1.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 18.1.2021 έως 25.1.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 18.1.2021 έως 25.1.2021

More...
ΝΕΑ ΚΥΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ έως 25.1.2021

ΝΕΑ ΚΥΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ έως 25.1.2021

ΝΕΑ ΚΥΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ έως 25.1.2021

More...
ΝΟΜΟΣ 4765_2021 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ έως 31.1. 2021 ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ 4765_2021 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ έως 31.1. 2021 ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ 4765_2021 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ έως 31.1. 2021 ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

More...
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 2-12-2020

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 2-12-2020

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 2-12-2020

More...
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 14.1.2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 14.1.2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 14.1.2021

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 14-1-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 14-1-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 14-1-2021

More...
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 9-12-2020

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 9-12-2020

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 9-12-2020

More...
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 13.01.2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 13.01.2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 13.01.2021

More...
Ενημέρωση για λειτουργία Δικαστικού Γραφείου Ναυπλίου έως και 18-01-2021

Ενημέρωση για λειτουργία Δικαστικού Γραφείου Ναυπλίου έως και 18-01-2021

Ενημέρωση για λειτουργία Δικαστικού Γραφείου Ναυπλίου έως και 18-01-2021

More...
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 11.1.2021 έως 18.1.2021

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 11.1.2021 έως 18.1.2021

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 11.1.2021 έως 18.1.2021

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 11.1.2021 έως 18.1.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 11.1.2021 έως 18.1.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 11.1.2021 έως 18.1.2021

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 11.1.2021 έως 18.1.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 11.1.2021 έως 18.1.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 11.1.2021 έως 18.1.2021

More...
ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 11.1.2021 έως 18.1.2021

ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 11.1.2021 έως 18.1.2021

ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 11.1.2021 έως 18.1.2021

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 11.1.2021 έως 18.1.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 11.1.2021 έως 18.1.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 11.1.2021 έως 18.1.2021

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 11.1.2021 έως 18.1.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 11.1.2021 έως 18.1.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 11.1.2021 έως 18.1.2021

More...
ΝΕΑ ΚΥΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ έως 18.1.2021

ΝΕΑ ΚΥΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ έως 18.1.2021

ΝΕΑ ΚΥΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ έως 18.1.2021

More...
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 3.1.2021 έως 11.1.2021

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 3.1.2021 έως 11.1.2021

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 3.1.2021 έως 11.1.2021

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 3.1.2021 έως 11.1.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 3.1.2021 έως 11.1.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 3.1.2021 έως 11.1.2021

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 11-12-2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 11-12-2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 11-12-2020

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.
07
Μαρτ

"O E.O.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4238/17-02-2014, ανασυγκροτείται και αναδιαμορφώνεται.
Ο ρόλος του πλέον είναι ως μοναδικός ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, του Ελληνικού Κράτους.
Καταργήθηκε ο διττός ρόλος του. Ακολουθεί πίνακας των νέων ΠΕ.ΔΙ., που αφορά όλους τους πολίτες."

 

pdfΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕ.ΔΙ.

 
02
Μαρτ
dsn-logo-bw  
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
        Ν Α Υ Π Λ Ι Ο Υ 
Ναύπλιο 2-3-2014
   
  
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ν Α Υ Π Λ Ι ΟΥ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
της 2ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
 

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α

 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ : 242
ΕΨΗΦΙΣΑΝ : 197
ΕΓΚΥΡΑ : 195
ΑΚΥΡΑ : -
ΛΕΥΚΑ : 2

 

Υποψήφιοι ΠΡΟΕΔΡΟΙ Ε Λ Α Β Α Ν :
ΚΑΡΟΥΖΟΣ Νικόλαος : 82 ψήφοι
ΟΡΦΑΝΟΣ Δημήτριος : 113 ψήφοι

 

Εκλέγεται ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Διοικητικού Συμβουλίου :

 

ΟΡΦΑΝΟΣ Δημήτριος : 113 ψήφοι

 

Καταλαμβάνει τη θέση ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ο μη εκλεγείς:

 

ΚΑΡΟΥΖΟΣ Νικόλαος : 82 ψήφοι

 

   

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΖΑΣ

 
 
27
Φεβρ
dsn-logo-bw  
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
        Ν Α Υ Π Λ Ι Ο Υ 
Ναύπλιο,21-2-2014
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ  ΜΕΓΑΡΟ                                                              
Πλατεία Δικαστικού Μεγάρου                                                                               
ΝΑΥΠΛΙΟ  ΤΚ 211 00
ΤΗΛ. 27520-27344, 47192, 22886 (fax)
E-mail: dsn@otenet.gr
 
  

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΥΠΕΡ ΕΤΑΑ-ΤΑΝ-ΤΕΑΔ

ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

 

Σύμφωνα με την από 20-2-2014 απόφαση του ΕΤΑΑ, η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΑΑ-ΤΑΝ-ΤΕΑΔ έτους 2013 και, αντιστοίχως, παράδοσης των ασφαλιστικών βιβλιαρίων παρατείνεται έως τις 31-3-2014.

   

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΖΑΣ

 

 
 
23
Φεβρ
dsn-logo-bw  
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
        Ν Α Υ Π Λ Ι Ο Υ 
Ναύπλιο 23-2-2014
   
  
Α Ρ Χ Α Ι Ρ Ε Σ Ι Ε Σ   της 23ης Φεβρουαρίου 2014
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
 

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α

Α) Για την ανάδειξη ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ    : 242
ΕΨΗΦΙΣΑΝ             : 205
ΕΓΚΥΡΑ                  : 200
ΑΚΥΡΑ                    : 3
ΛΕΥΚΑ                    : 2

Υποψήφιοι  ΠΡΟΕΔΡΟΙ
Ε Λ Α Β Α Ν :
   
   ΓΚΑΤΣΙΟΣ   Γεώργιος    :  21 ψήφοι
   ΚΑΡΟΥΖΟΣ   Νικόλαος  :  61 ψήφοι
   ΜΠΕΣΚΑΣ   Παναγιώτης :  36 ψήφοι
   ΟΡΦΑΝΟΣ   Δημήτριος   :  82 ψήφοι

   Δεδομένου ότι,
- Για την εκλογή του Προέδρου απαιτείται ο πλειοψηφών υποψήφιος να λάβει το 50% συν ένα των εγκύρων ψηφοδελτίων
άρθρο 117 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων») και
- Κατά τη σημερινή ψηφοφορία, ουδείς εκ των υποψηφίων έλαβε τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων (101)

Η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή, 2α Μαρτίου 2014, στην οποία θα συμμετέχουν οι δύο πρώτοι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων κατά τη σημερινή ψηφοφορία, δηλαδή :

ΟΡΦΑΝΟΣ   Δημήτριος :  82 ψήφοι
ΚΑΡΟΥΖΟΣ  Νικόλαος  :  61 ψήφοι

Β) Για την ανάδειξη ΜΕΛΩΝ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ    : 242
ΕΨΗΦΙΣΑΝ            : 205
ΕΓΚΥΡΑ                : 201
ΑΚΥΡΑ                 : 2
ΛΕΥΚΑ                 : 2

              Ε Λ Α Β Α Ν :

Υποψήφιοι  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  (σταυροί προτίμησης)
           ΑΥΓΟΥΛΗ    Ελευθερία            72           
           ΒΕΛΗΖΙΩΤΗΣ   Δημήτριος        95           
           ΓΚΙΩΝΗΣ   Ιωάννης                59           
           ΓΚΟΤΣΗΣ   Κωνσταντίνος        59           
           ΔΑΡΑΒΕΛΙΑ   Γεωργία             71           
           ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ   Βασίλειος       107           
           ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ   Παναγιώτης     97           
           ΞΥΠΝΗΤΟΥ   Ευαγγελία (Λίλη)  85           
           ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  Παναγιώτης    126           
           ΠΕΖΟΣ   Αναστάσιος              101           
           ΠΛΑΚΟΚΕΦΑΛΟΣ  Θεμιστοκλής (Θέμης)  107
           ΣΑΒΒΙΔΟΥ   Θεοπίστη             69           
           ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ  Μαρία (Μαρίνα) 51

Επιπλέον δε και δεδομένου ότι ο υποψήφιος πρόεδρος που θα μειοψηφήσει στην επαναληπτική εκλογή,
θα καταλάβει τη θέση συμβούλου, οι ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ που εκλέγονται με την σημερινή ψηφοφορία ως ΜΕΛΗ ΤΟΥ
Διοικητικού Συμβουλίου και κατά τη σειρά των ψήφων που έλαβαν μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού μελών του Δ.Σ., είναι οι παρακάτω :
                                                                           (ΣΤΑΥΡΟΙ)
           1ος :ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  Παναγιώτης                    126           
           2ος :ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ   Βασίλειος                          107           
           3ος :ΠΛΑΚΟΚΕΦΑΛΟΣ  Θεμιστοκλής (Θέμης)      107
            ( κατόπιν κληρώσεως λόγω ισοψηφίας)
           4ος :ΠΕΖΟΣ   Αναστάσιος                                 101           
           5ος :ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ   Παναγιώτης                        97
           6ος :ΒΕΛΗΖΙΩΤΗΣ   Δημήτριος                            95           
           7ος :ΞΥΠΝΗΤΟΥ   Ευαγγελία (Λίλη)                     85


ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ :                      ΣΤΑΥΡΟΙ
 ΑΥΓΟΥΛΗ     Ελευθερία               72           
 ΔΑΡΑΒΕΛΙΑ   Γεωργία                 71
 ΣΑΒΒΙΔΟΥ    Θεοπίστη                69           
 ΓΚΙΩΝΗΣ     Ιωάννης                    59   
 ΓΚΟΤΣΗΣ     Κωνσταντίνος            59           
 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ  Μαρία (Μαρίνα)     51      

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΖΑΣ

 
 
23
Φεβρ
dsn-logo-bw  
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
        Ν Α Υ Π Λ Ι Ο Υ 
Ναύπλιο,21-2-2014
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ  ΜΕΓΑΡΟ                                                              
Πλατεία Δικαστικού Μεγάρου                                                                               
ΝΑΥΠΛΙΟ  ΤΚ 211 00
ΤΗΛ. 27520-27344, 47192, 22886 (fax)
E-mail: dsn@otenet.gr
 
  

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΕΤΑΑ-ΤΥΔΕ

ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

 

Σύμφωνα με την από 20-2-2014 απόφαση του ΕΤΑΑ, η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΑΑ-ΤΥΔΕ έτους 2013 και, αντιστοίχως, παράδοσης των ασφαλιστικών βιβλιαρίων παρατείνεται έως τις 31-3-2014.

   

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΖΑΣ

 

 
 
17
Φεβρ

pdfΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 
17
Φεβρ

pdfΚΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ

 
17
Φεβρ

ΠΡΟΣ

ΤΟΥΣ ΕΞΗΝΤΑ (60) ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΚΤΩ (8) ΕΦΕΤΕΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ.


Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα Δευτέρα 17/02/2014 η κατάθεση των εισφορών των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ-ΤΥΔΕ στο λογαριασμό όψεως της ΕΤΕ 040/545907-91 θα γίνεται με τη χρήση του αριθμού μητρώου των ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ-ΤΑΝ και με κωδικό αιτιολογίας όπως:

1. Εισφορά Ασφαλιστικών βιβλιαρίων
5. Εισφορά αναγνώρισης γάμου
16. Δικαστικό ένσημο
20. Διάφορα έσοδα
22. Έσοδα από πώληση ενσήμων
31. Καθυστερούμενες εισφορές ασφαλιστικών βιβλιαρίων
59. Παράβολο εγγραφής – μεταγραφής
60. Καθυστερούμενες εισφορές ετών (Πρόσθετα τέλη)
62. Εισφορά ασκούμενου
64. Παράβολο αναγνώρισης παιδιών-συζύγου-γονέων
80. Πρόσθετη εισφορά

Οι κωδικοί 59-64 δεν είναι ακόμη ενεργοποιημένοι, οπότε πρέπει να χρησιμοποιείται προσωρινά ο κωδ. 20, με αναγραφή του είδους καταβολής στην αιτιολογία.

Σε περίπτωση που ο καταθέτης δεν έχει ΑΜ ΤΑΝ (πχ ιδιώτες, ασκούμενοι που δεν έχουν εγγραφεί στο ΤΑΝ) μπορεί να χρησιμοποιείται ο κωδικός 4729100 και να αναγράφεται στην αιτιολογία το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία.

Σημειώνουμε ότι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι και οι εταιρείες που απασχολούν δικηγόρους έχουν ΑΜ ΤΑΝ.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ασφάλισης-Παροχών

Κωνσταντίνος Κούρκουλος

 
10
Φεβρ

pdfΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 23-2-2014

 
06
Φεβρ
dsn-logo-bw  
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
        Ν Α Υ Π Λ Ι Ο Υ 
Ναύπλιο 6-2-2014 
   
  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 

Ύστερα από σχετική απόφαση που έλαβε κατά την τελευταία τακτική συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τα μέλη του Συλλόγου σε συνέλευση, που ορίστηκε να γίνει την 12η Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους (2014), ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα του ακροατηρίου του Κακουργιοδικείου του Δικαστικού Μεγάρου Ναυπλίου με θέματα :

 

1.- Έγκριση του απολογισμού του παρελθόντος έτους (2013) και ψήφιση του προϋπολογισμού του τρέχοντος (2014) και
2.- Αρχαιρεσίες της 23ης Φεβρουαρίου 2014 και τοποθέτηση υποψηφίων προέδρων και συμβούλων.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ο  Πρόεδρος                                                   Ο Γεν. Γραμματέας
Θεόδωρος  Καζάς                                               Δημήτριος  Ορφανός

 
 
01
Φεβρ
dsn-logo-bw  
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
        Ν Α Υ Π Λ Ι Ο Υ 
Ναύπλιο 1-2-2014
   
  
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
για την εκλογή Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου του
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
την 23η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
Α Ν Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
 

Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ   ΠΡΟΕΔΡΟΙ
1) ΓΚΑΤΣΙΟΣ  Γεώργιος
2) ΚΑΡΟΥΖΟΣ  Νικόλαος  
3) ΜΠΕΣΚΑΣ  Παναγιώτης
4) ΟΡΦΑΝΟΣ  Δημήτριος

 

Β. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1) ΑΥΓΟΥΛΗ   Ελευθερία
2) ΒΕΛΗΖΙΩΤΗΣ  Δημήτριος
3) ΓΚΙΩΝΗΣ  Ιωάννης
4) ΓΚΟΤΣΗΣ  Κωνσταντίνος
5) ΔΑΡΑΒΕΛΙΑ  Γεωργία
6) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  Βασίλειος  
7) ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ  Παναγιώτης
8) ΞΥΠΝΗΤΟΥ  Ευαγγελία (Λίλη)
9) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  Παναγιώτης
10) ΠΕΖΟΣ  Αναστάσιος
11) ΠΛΑΚΟΚΕΦΑΛΟΣ  Θεμιστοκλής (Θέμης)
12) ΣΑΒΒΙΔΟΥ  Θεοπίστη
13) ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ Μαρία (Μαρίνα)

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ο  Πρόεδρος
Θεόδωρος  Καζάς

 
 
22
Ιανο

pdfΠΟΛ. 1279-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54Α ΤΟΥ Κ.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014

 

protodikeio nafpliou dsn

ypologismos efarmogis

ypiresia dikigoron nomikis voithias

banner isokratis

olomeleia

Ηλεκτρονική Δημοσίευση Πλειστηριασμών - Δικηγορικός Σύλλογος Ναυπλίου

ypodeigmata ekousias dikaiodosias

ypologismos dikastikou ensimou

 

S5 Box

Login