Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021

banner homepage

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΕΚΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΚΟΥΣΙΑ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 20-9-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΕΚΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΚΟΥΣΙΑ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 20-9-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΕΚΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΚΟΥΣΙΑ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 20-9-2021

More...
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 7.10.2021

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 7.10.2021

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 7.10.2021

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 17-9-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 17-9-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 17-9-2021

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ - ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 16-9-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ - ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 16-9-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ - ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 16-9-2021

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ έως 20-9-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ έως 20-9-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ έως 20-9-2021

More...
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 - ΦΕΚ Γ 2059

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 - ΦΕΚ Γ 2059

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 - ΦΕΚ Γ 2059

More...
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 16.9.2021-ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 16.9.2021-ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 16.9.2021-ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ έως 20-9-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ έως 20-9-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ έως 20-9-2021

More...
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021

More...
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ έως 20-9-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ έως 20-9-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ έως 20-9-2021

More...
ΝΕΑ ΚΥΑ - ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ από 13.9.2021 έως 20.9.2021

ΝΕΑ ΚΥΑ - ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ από 13.9.2021 έως 20.9.2021

ΝΕΑ ΚΥΑ - ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ από 13.9.2021 έως 20.9.2021

More...
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 9-9-2021 - EΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 9-9-2021 - EΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 9-9-2021 - EΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

More...
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 8-9-2021-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 8-9-2021-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 8-9-2021-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

More...
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΕΩΣ 30.9.2021 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ Α' ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΕΩΣ 30.9.2021 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ Α' ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΕΩΣ 30.9.2021 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 7-9-2021 - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 7-9-2021 - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 7-9-2021 - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

More...
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ έως 13-9-2021

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ έως 13-9-2021

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ έως 13-9-2021

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ έως 13-9-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ έως 13-9-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ έως 13-9-2021

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ έως 13-9-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ έως 13-9-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ έως 13-9-2021

More...
ΝΕΑ ΚΥΑ - ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ από 6.9.2021 έως 13.9.2021

ΝΕΑ ΚΥΑ - ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ από 6.9.2021 έως 13.9.2021

ΝΕΑ ΚΥΑ - ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ από 6.9.2021 έως 13.9.2021

More...
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 2-9-2021

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 2-9-2021

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 2-9-2021

More...
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ και ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 1-9-2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ και ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 1-9-2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ και ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 1-9-2021

More...
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ν. ΤΑΚΤΙΚΗΣ- ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 1-9-2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ν. ΤΑΚΤΙΚΗΣ- ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 1-9-2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ν. ΤΑΚΤΙΚΗΣ- ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 1-9-2021

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ έως 6-9-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ έως 6-9-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ έως 6-9-2021

More...
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ έως 6-9-2021

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ έως 6-9-2021

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ έως 6-9-2021

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.
04
Νοεμ

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

 pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

 pdfΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

 
04
Νοεμ

pdfΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

 
04
Νοεμ

pdfΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

 
31
Οκτω

dsn logo article

Ναύπλιο 30-10-2013

                  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ναυπλίου

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

 

στην επιστημονική εκδήλωση (ημερίδα) με θέμα : « Η λειτουργία του Κτηματολογίου », που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 18.00, στο χώρο της Πρώτης Βουλής των Ελλήνων (Βουλευτικό) στην πλατεία Συντάγματος στο Ναύπλιο.
Στις εργασίες της ημερίδας θα συμμετέχουν τα στελέχη της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» και τα θέματα των εισηγήσεών τους που θα παρουσιάσουν κατά σειρά είναι τα εξής :

«Θέματα Λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων»
Ομιλήτρια : Μαρία Κασάπη, Διευθύντρια Λειτουργούντος Κτηματολογίου

«Νομικό πλαίσιο Κτηματολογίου»
Ομιλήτρια : Ρένα Κουκούτση, Υποδιευθύντρια Νομικής Διεύθυνσης

«Διαδικασία κτηματογράφησης στην πόλη του Ναυπλίου»
Ομιλητές: Ελεονώρα Ανδρεαδάκη, Υποδιευθύντρια Νομικής Διεύθυνσης
Θεοδώρα Παπαδοπούλου, επιβλέπουσα μηχανικός της Διεύθυνσης Έργων

Συντονιστής : Δημήτριος Ορφανός, Γενικός Γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου

Η εκδήλωση διοργανώνεται για τους Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους, Υποθηκοφύλακες και Μηχανικούς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΖΑΣ

 

 
15
Οκτω

pdfΠΑΥΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΝΩΝ Ν. 4198 ΦΕΚ Α΄ 215-11.10.2013

 
30
Σεπτ

pdfΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΝΟΜΟΣ 4194 - ΦΕΚ 208 27-9-2013

 
13
Σεπτ

dsn logo article

Ναύπλιο 5-9-2013

                  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

 

ΣΤΙΣ 17 & 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου, αποφάσισε σε σημερινή έκτακτη συνεδρίασή του την επικύρωση της απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, για ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ της χώρας από τα καθήκοντά τους, στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρες στις οποίες αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση ο νέος Κώδικας περί Δικηγόρων, διεκδικώντας:

- να επανέλθει η υποχρεωτική παράσταση Δικηγόρου στα συμβόλαια

- να επανακατοχυρωθεί το δικαίωμα σε ελάχιστη αμοιβή για τους έμμισθους συναδέλφους του ιδιωτικού τομέα, όπως προβλέπεται για τους έμμισθους Δικηγόρους του δημοσίου τομέα και

- να διατηρηθεί το ισχύον σύστημα ποσοστιαίου υπολογισμού των κρατήσεων μέσω των γραμματίων προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής.

Επιπλέον, καταγγέλλουμε τη δραματική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Δικαιοσύνη και ζητάμε από την Ελληνική Πολιτεία να προχωρήσει επιτέλους σε υλοποίηση των προτάσεων του δικηγορικού σώματος, προτού το σύστημα απονομής της Δικαιοσύνης καταρρεύσει ολοκληρωτικά.

 

ΓΙΑ  ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΚΑΖΑΣ                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

 
12
Σεπτ

header-dsn

 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ                

ΓΙΑ  ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ  ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ναυπλίου

(Δ.Σ.Ν.)

Κατόπιν ολοκληρώσεως της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των ασκουμένων δικηγόρων του Δ.Σ.Ν. για την πραγματοποίηση μέρους της ασκήσεώς τους στα Δικαστήρια του Ναυπλίου και σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 77/12-9-2013/θέμα 1ο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Ν.,τοποθετήθηκαν σε δικαστικές υπηρεσίες οι κάτωθι:

ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ του ΡΗΓΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

                 Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γεν. Γραμματέας

               Θεόδωρος Καζάς                                               Δημήτριος Ορφανός

 
11
Σεπτ

pen eng

 

Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε τα Εισαγωγικά Σεμινάρια γνωριμίας με το  TOLESest Of Legal English Skills) δωρεάν.

Τα εισαγωγικά σεμινάρια μας είναι ειδικά σχεδιασμένα για την βασική ενημέρωση και εμπειρία που προσφέρει γνωριμία με το ύλικο προετοιμασίας της πιστοποιήσης ΤΟLΕS που θα σας βοηθήσει στην επαγγελματική σας ανάπτυξη και ανέλιξη.

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν σε όλη τη διάρκεια (10 ωρων) είναι:


1) The Legal Profession
2) The Language of Contract Law
3) The Language of Business Law
4) The Language of Employment Law

5) Understanding Contracts

 

 
10
Σεπτ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Λ.Ε.Α.ΔΙ.Ν.)

 

Ναύπλιο 9-9-2013

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Ύστερα από σχετική απόφαση που έλαβε κατά την σημερινή έκτακτη συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Λ.Ε.Α.ΔΙ.Ν., ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, που ορίστηκε να γίνει την 13η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους (2013), ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα του ακροατηρίου του Κακουργιοδικείου του Δικαστικού Μεγάρου Ναυπλίου με θέμα :

Λήψη απόφασης για έκτακτη χορήγηση εφάπαξ προκαταβολής στα μέλη του Συλλόγου, σε συνδυασμό με την αναστολή χορήγησης δανείων και τη μείωση του εφάπαξ στο ποσό των 15.000 ευρώ.

Για την περίπτωση δε που, λόγω ελλείψεως απαρτίας, ματαιωθεί κατά την παραπάνω ημερομηνία η συνεδρίαση της εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως, η νέα θα γίνει την αυτή ώρα της αμέσως επόμενης Τετάρτης (18/9/2013) στον ίδιο χώρο.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Λ.Ε.Α.ΔΙ.Ν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ

 
16
Αυγο

pdfΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν.4164.2013 ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2664.1998 ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 
29
Ιουλ

dsn-logo-bwespa

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                                   
         ΝΑΥΠΛΙΟΥ
www.dsnafpliou.gr                                                          
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ  ΜΕΓΑΡΟ                                                              
Πλατεία Δικαστικού Μεγάρου                                                                               
ΝΑΥΠΛΙΟ  ΤΚ 211 00
Τηλ. 27520-27344, 47192, 22886 (fax)                                                                                  Ναύπλιο  29-7-2013
E-mail: dsn@otenet.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

 

Στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Βελτίωση των χρόνων απονομής δικαιοσύνης με εφαρμογή του άρθρου 33 του ν. 3910/2011, όπως ισχύει, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013" και Βάσει της υπ΄ αριθμ. 25779/27-3-2013 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 990/30-3-2012 τεύχος Β΄), όπως ισχύει,

Οι ασκούμενοι που έχουν συμμετάσχει στην άνω Πράξη κατά το αρχόμενο από 16 Ιανουαρίου 2013 εξάμηνο έχουν δικαίωμα να παρατείνουν για μια μόνο φορά για το αμέσως επόμενο εξάμηνο την άσκησή τους στα δικαστήρια της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Ναυπλίου, εφόσον δεν έχουν καλυφθεί οι προβλεπόμενες θέσεις (άρθρο 111 παρ. 2 του Ν. 4055/2012).

 

protodikeio nafpliou dsn

ypologismos efarmogis

ypiresia dikigoron nomikis voithias

banner isokratis

olomeleia

Ηλεκτρονική Δημοσίευση Πλειστηριασμών - Δικηγορικός Σύλλογος Ναυπλίου

ypodeigmata ekousias dikaiodosias

ypologismos dikastikou ensimou

 

S5 Box

Login