Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021

banner homepage

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 16-06-2021 - ΕΚΟΥΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 16-06-2021 - ΕΚΟΥΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 16-06-2021 - ΕΚΟΥΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ από 14.6.2021 έως 21.6.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ από 14.6.2021 έως 21.6.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ από 14.6.2021 έως 21.6.2021

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΕΚΘΕΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 15-6-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΕΚΘΕΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 15-6-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΕΚΘΕΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 15-6-2021

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 15-06-2021 - ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 15-06-2021 - ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 15-06-2021 - ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ από 14.6.2021 έως 21.6.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ από 14.6.2021 έως 21.6.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ από 14.6.2021 έως 21.6.2021

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ από 14.6.2021 έως 21.6.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ από 14.6.2021 έως 21.6.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ από 14.6.2021 έως 21.6.2021

More...
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ από 14.6.2021 έως 21.6.2021

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ από 14.6.2021 έως 21.6.2021

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ από 14.6.2021 έως 21.6.2021

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ από 14.6.2021 έως 21.6.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ από 14.6.2021 έως 21.6.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ από 14.6.2021 έως 21.6.2021

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΕΚΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΚΟΥΣΙΑ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 14-6-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΕΚΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΚΟΥΣΙΑ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 14-6-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΕΚΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΚΟΥΣΙΑ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 14-6-2021

More...
ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ από 14.6.2021 έως 21.6.2021

ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ από 14.6.2021 έως 21.6.2021

ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ από 14.6.2021 έως 21.6.2021

More...
ΝΕΑ ΚΥΑ - ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ από 14.6.2021 έως 21.6.2021

ΝΕΑ ΚΥΑ - ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ από 14.6.2021 έως 21.6.2021

ΝΕΑ ΚΥΑ - ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ από 14.6.2021 έως 21.6.2021

More...
ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ 2020-2021

ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ 2020-2021

ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ 2020-2021

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 11-6-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 11-6-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 11-6-2021

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ έως 14-6-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ έως 14-6-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ έως 14-6-2021

More...
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 10-6-2021 - ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 10-6-2021 - ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 10-6-2021 - ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ - ΕΚΘΕΜΑ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 10-6-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ - ΕΚΘΕΜΑ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 10-6-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ - ΕΚΘΕΜΑ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 10-6-2021

More...
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 9-6-2021 - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 9-6-2021 - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 9-6-2021 - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 09-06-2021 - ΕΚΟΥΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 09-06-2021 - ΕΚΟΥΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 09-06-2021 - ΕΚΟΥΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 25-05-2021 - ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 25-05-2021 - ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 25-05-2021 - ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ έως 14-6-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ έως 14-6-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ έως 14-6-2021

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 08-06-2021 ΤΑΚΤΙΚΗ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 08-06-2021 ΤΑΚΤΙΚΗ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 08-06-2021 ΤΑΚΤΙΚΗ

More...
ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ έως 14-6-2021

ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ έως 14-6-2021

ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ έως 14-6-2021

More...
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ έως 14-6-2021

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ έως 14-6-2021

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ έως 14-6-2021

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ έως 14-6-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ έως 14-6-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ έως 14-6-2021

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ έως 14-6-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ έως 14-6-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ έως 14-6-2021

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.
16
Οκτω
dsn logo article Ναύπλιο, 16-10-2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Α Π Ο Χ Η Σ    Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ω Ν

 

 
10
Οκτω
dsn logo article Ναύπλιο, 9-10-2012

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

 

 
10
Οκτω

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΛΑΜΙΑΣ

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 9-10-2012

 

Κατά τη νέα συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κτήριο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, υπό την προεδρία του κ. Γιάννη Αδαμόπουλου, Προέδρου του ΔΣΑ και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, συμμετείχαν εκπρόσωποι Επιστημονικών και Επαγγελματικών φορέων της Χώρας, με αντικείμενο τη συζήτηση και τη λήψη κοινών αποφάσεων σχετικά με τα προωθούμενα κυβερνητικά μέτρα που πλήττουν τους κλάδους μας.

 
10
Οκτω

dsn logo article


ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ

 

 150 ΧΡΟΝΙΑ ΝΑΥΠΛΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1862

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΝΑΥΠΛΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΝΑΥΠΛΙΟ, ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ,

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12, ΣΑΒΒΑΤΟ 13 & ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ναυπλίου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
ότι
Στο πλαίσιο του επιστημονικού συμποσίου με θέμα «150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΥΠΛΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ» που θα διεξαχθεί το τριήμερο 12 - 14 Οκτωβρίου 2012 στο Βουλευτικό στο Ναύπλιο, θα παρουσιαστούν εκτός των
άλλων εισηγήσεων και οι κάτωθι:

 
08
Οκτω

Σας κοινοποιούμε συνημμένα την από 2-10-2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ενώσεως Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με την οποία αποφασίστηκε παράταση των κινητοποιήσεων που αποφασίστηκαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Μελών ΝΣΚ και αναφέρονται στο σχετικό από 24-9-2012 Ψήφισμα, μέχρι και την Παρασκευή 12-10-2012 και παρακαλούμε να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλογου Σας καθώς και για κάθε δυνατή συνδρομή ώστε να ενημερωθούν εγκαίρως τα μέλη Σας.

 

                                           ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ                               ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.                                                          Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

 
08
Οκτω

         ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

                                                            Αθήνα, 4-10-2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

            Κατά τη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κτήριο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, υπό την προεδρία του κ. Γιάννη Αδαμόπουλου, Προέδρου του ΔΣΑ και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, συμμετείχαν εκπρόσωποι των Επιστημονικών και Επαγγελματικών φορέων της Χώρας, με αντικείμενο την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης στους κλάδους, ενόψει και των φημολογούμενων φορολογικών μέτρων και των ρυθμίσεων που άπτονται του κλάδου της κοινωνικής ασφάλισης.

 
08
Οκτω

         ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Αθήνα, 4-10-2012

 

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΜΑΣ

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ κ. ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

 

Η σημερινή κοινή συνεδρίαση έχει ως στόχο το συντονισμό των δράσεων των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων της χώρας, που βιώνουν στο μέγιστο βαθμό τις συνέπειες της κρίσης εν μέσω μιας υφεσιακής κατάστασης της οικονομίας και στοχοποιούνται κατά τρόπο συστηματικό από αδιέξοδες πολιτικές "μνημονιακής" σύλληψης, αποκλειστικά εισπρακτικού χαρακτήρα. Η συγκρότηση ενός ενιαίου μετώπου κατά των προωθούμενων φορολογικών μέτρων που πλήττουν – κατά τρόπο βάναυσο, ιστορικά πρωτοφανή και κοινωνικά άδικο – τους κλάδους μας μπορεί να αποτελέσει ένα ανάχωμα όχι προάσπισης συντεχνιακών διεκδικήσεων, αλλά υπεράσπισης κατακτήσεων του κοινωνικού κράτους και του κράτους δικαίου, που τείνουν να υποχωρούν εσχάτως στο βωμό της επίτευξης των στόχων αδιέξοδων - αποδεδειγμένα πλέον - πολιτικών.

 
27
Σεπτ
dsn logo article Ναύπλιο, 26-9-2012

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΜΗΝΥΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣΠΙΣΜΑΤΩΝ

 

Σ΄ εφαρμογή των οριζόμενων στο υπ΄ αριθμ. πρωτ. 81627/25-2-2012 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων , ανακοινώνονται τα ακόλουθα :            

Μέχρι να εκδοθούν ειδικά παράβολα για τις παραπάνω δικονομικές ενέργειες (κατάθεση μηνύσεων, δήλωση παραστάσεις πολιτικής αγωγής και προσφυγές κατά διατάξεων και κλητήριων θεσπισμάτων ), επιβάλλεται όπως το αντιστοιχούν σε κάθε μία από αυτές ποσό καταβάλλεται αποκλειστικά δια εκδόσεως διπλοτύπων εισπράξεως από τις Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με την οποίες τα αντίστοιχα ποσά πρέπει να εμφανίζονται καταμεριζόμενα σε δύο κωδικούς αριθμούς εσόδων και συγκεκριμένα :

α) 40% υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου   και

β) 60% υπέρ του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ..

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΖΑΣ                     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΟΡΦΑΝΟΣ

 
25
Σεπτ

enosi-melos-nom-symvouliou

 
25
Σεπτ

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ στις 22-9-2012

 

           Οι Δικαστικοί Λειτουργοί- Δικαστές και Εισαγγελείς –μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκάλεσαν στις 22-9-2012 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εφετείου Αθηνών.

Διαπιστώνουν , ότι, η σχεδιαζόμενη από την Κυβέρνηση νέα δραστική μείωση   των αποδοχών τους, σε ποσοστό που υπερβαίνει συνολικά το 50% , πλήττει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία των Δικαστικών Λειτουργών ως φορέων της τρίτης Λειτουργίας του Κράτους και επηρεάζει άμεσα την ομαλή απονομή της Δικαιοσύνης .

Εκφράζουν τη δυναμική αντίδρασή τους στην υποβάθμιση του λειτουργήματος τους και την επιχειρούμενη υπαλληλοποίηση τους.

Και ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ

 
25
Σεπτ
dsn logo article Ναύπλιο, 24-9-2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου (Δ.Σ.Ν.), που συνεδρίασε σήμερα (την 24/9/2012), αποφάσισε : ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ από την άσκηση των καθηκόντων τους, κατά τις συνεδριάσεις όλων εν γένει των Δικαστηρίων, την Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012, σε ένδειξη συμπαράστασης των εργαζομένων

στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τα δικαιώματα των οποίων πλήττονται με τα συνεχιζόμενα και διαρκώς αυξανόμενα επώδυνα οικονομικά μέτρα, επισημαίνοντας τον αδιέξοδο, κοινωνικά άδικο και αποσπασματικό τους χαρακτήρα.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΖΑΣ           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΟΡΦΑΝΟΣ

 
05
Σεπτ

dsn-logo-bwespa

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

www.dsnafpliou.gr                                                        

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ                                                           

Πλατεία Δικαστικού Μεγάρου                                                                              

ΝΑΥΠΛΙΟ ΤΚ 211 00

Τηλ. 27520-27344, 47192, 22886 (fax)                                                                       Ναύπλιο 4-9-2012

E-mail: dsn@otenet.gr

        

                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Α)              

ΓΙΑ  ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ  ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ναυπλίου

Στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Βελτίωση των χρόνων απονομής δικαιοσύνης με εφαρμογή του άρθρου 33 του ν. 3910/2011, όπως ισχύει, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013” και

Έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 13147/28-2-2012 (ΦΕΚ 722/13-3-2012, τεύχος Β΄) απόφαση των Υπ. Οικονομικών και Υφ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Προσκαλεί

Tους ασκούμενους δικηγόρους που επιθυμούν για πρώτη φορά να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, στα Δικαστήρια της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Ναυπλίου, να υποβάλουν αίτηση (η οποία διατίθεται έντυπη στη Γραμματεία του Συλλόγου), από την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2012 μέχρι και την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012.

 

protodikeio nafpliou dsn

ypologismos efarmogis

ypiresia dikigoron nomikis voithias

banner isokratis

olomeleia

Ηλεκτρονική Δημοσίευση Πλειστηριασμών - Δικηγορικός Σύλλογος Ναυπλίου

ypodeigmata ekousias dikaiodosias

ypologismos dikastikou ensimou

 

S5 Box

Login