Εκτύπωση
Διοικητικό Συμβούλιο Λ.Ε.Α.ΔΙ.Ν.

Πρόεδρος

Αντωνία  Δελή

Αναπληρωτής Πρόεδρος


Θεοδώρα Μπουκάρα

Γεν.Γραμματέας

Ιωάννης Γκιώνης

Ταμίας

Παναγιώτης Δελής

Μέλος

Δημήτριος Σαλαπάτας

Τελευταία Ενημέρωση: Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2020