Εκτύπωση
19
Μαί
Αιτήσεις - Βεβαιώσεις Πρωτοδικείου

pdfΑίτηση περί μη πτώχευσης και περί μη κατάθεσης αίτησης για πτώχευση

 

pdfΑίτηση περί μεταβολών εταιρίας

 

pdfΑίτηση περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης

 

pdfΑίτηση χορήγησης πιστοποιητικού περί μη προσβολής του κληρονομικού δικαιώματος

 

pdfΑίτηση χορήγησης πιστοποιητικού μη αποποίησης της κληρονομιάς