Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021

banner homepage

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 22.01.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 22.01.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 22.01.2021

More...
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 21.1.2021

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 21.1.2021

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 21.1.2021

More...
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 20.1.2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 20.1.2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 20.1.2021

More...
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΟΥΣΙΑΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 20.1.2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΟΥΣΙΑΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 20.1.2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΟΥΣΙΑΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 20.1.2021

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΚΟΥΣΙΑ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 20-1-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΚΟΥΣΙΑ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 20-1-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΚΟΥΣΙΑ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 20-1-2021

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 11-1-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 11-1-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 11-1-2021

More...
Ενημέρωση για λειτουργία Δικαστικού Γραφείου Ναυπλίου έως και 25-01-2021

Ενημέρωση για λειτουργία Δικαστικού Γραφείου Ναυπλίου έως και 25-01-2021

Ενημέρωση για λειτουργία Δικαστικού Γραφείου Ναυπλίου έως και 25-01-2021

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΤΑΚΤΙΚΗ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 19-1-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΤΑΚΤΙΚΗ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 19-1-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΤΑΚΤΙΚΗ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 19-1-2021

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 18.1.2021 έως 25.1.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 18.1.2021 έως 25.1.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 18.1.2021 έως 25.1.2021

More...
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 18.1.2021 έως 25.1.2021

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 18.1.2021 έως 25.1.2021

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 18.1.2021 έως 25.1.2021

More...
ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 18.1.2021 έως 25.1.2021

ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 18.1.2021 έως 25.1.2021

ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 18.1.2021 έως 25.1.2021

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 18.1.2021 έως 25.1.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 18.1.2021 έως 25.1.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 18.1.2021 έως 25.1.2021

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 18.1.2021 έως 25.1.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 18.1.2021 έως 25.1.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 18.1.2021 έως 25.1.2021

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 18.1.2021 έως 25.1.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 18.1.2021 έως 25.1.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 18.1.2021 έως 25.1.2021

More...
ΝΕΑ ΚΥΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ έως 25.1.2021

ΝΕΑ ΚΥΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ έως 25.1.2021

ΝΕΑ ΚΥΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ έως 25.1.2021

More...
ΝΟΜΟΣ 4765_2021 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ έως 31.1. 2021 ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ 4765_2021 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ έως 31.1. 2021 ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ 4765_2021 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ έως 31.1. 2021 ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

More...
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 2-12-2020

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 2-12-2020

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 2-12-2020

More...
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 14.1.2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 14.1.2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 14.1.2021

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 14-1-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 14-1-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 14-1-2021

More...
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 9-12-2020

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 9-12-2020

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 9-12-2020

More...
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 13.01.2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 13.01.2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 13.01.2021

More...
Ενημέρωση για λειτουργία Δικαστικού Γραφείου Ναυπλίου έως και 18-01-2021

Ενημέρωση για λειτουργία Δικαστικού Γραφείου Ναυπλίου έως και 18-01-2021

Ενημέρωση για λειτουργία Δικαστικού Γραφείου Ναυπλίου έως και 18-01-2021

More...
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 11.1.2021 έως 18.1.2021

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 11.1.2021 έως 18.1.2021

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 11.1.2021 έως 18.1.2021

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 11.1.2021 έως 18.1.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 11.1.2021 έως 18.1.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 11.1.2021 έως 18.1.2021

More...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 11.1.2021 έως 18.1.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 11.1.2021 έως 18.1.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από 11.1.2021 έως 18.1.2021

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.
31
Μαρτ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ                                                            Αθήνα, 29.3.2014

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνήλθε σήμερα στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, υπό την προεδρία του Προέδρου Βασίλη Αλεξανδρή, η πρώτη Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας που εξελέγησαν στις πρόσφατες αρχαιρεσίες.

Την Ολομέλεια απασχόλησαν με εισήγηση του Προέδρου τα φλέγοντα προβλήματα των Δικηγόρων που χρήζουν άμεσης επίλυσης, όπως το θέμα των ασφαλιστικών εισφορών (ΚΕΑΟ - παράταση προθεσμίας καταβολής εισφορών, διακανονισμός οφειλών), τα φορολογικά θέματα, η φορολόγηση της αποζημίωσης των δικαστικών αντιπροσώπων, η αποζημίωση των εμμίσθων δικηγόρων του ιδιωτικού τομέα, η διαμεσολάβηση και η εναντίωση στην είσοδο άλλων επαγγελματιών ως διαμεσολαβητών πλην των δικηγόρων, το Σχέδιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και διάφορα άλλα επαγγελματικά θέματα. Στη συζήτηση που έγινε εξέθεσαν τις απόψεις τους πολλοί Πρόεδροι Δικηγορικών Συλλόγων.

 
21
Μαρτ

dsn-logo-bwespa

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
           ΝΑΥΠΛΙΟΥ

www.dsnafpliou.gr
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
Πλατεία Δικαστικού Μεγάρου
ΝΑΥΠΛΙΟ  ΤΚ 211 00
Τηλ. 27520-27344, 47192, 22886 (fax)                                                                                  Ναύπλιο  21-3-2014
E-mail: dsn@otenet.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ενόψει της συνέχισης της χρηματοδότησης από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, του επιχειρησιακού προγράμματος της άσκησης στα Δικαστήρια, καλούνται οι ασκούμενοι δικηγόροι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα για πρώτη φορά κατά το εξάμηνο από 16/9/2014 μέχρι 15/3/2014 και επιθυμούν να παρατείνουν την άσκησή τους στα Δικαστήρια, να υποβάλουν την αίτησή τους στη Γραμματεία του Συλλόγου μας μέχρι την Τρίτη, 1 Απριλίου 2014.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ο  Πρόεδρος                                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος  Ορφανός                                      Αναστάσιος Πέζος

 
14
Μαρτ
dsn-logo-bw  
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
        Ν Α Υ Π Λ Ι Ο Υ 
Ναύπλιο 14-3-2014
   
  
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 

Αιτήσεις προτίμησης ή εξαίρεσης για τις εκλογές μέχρι 28-3-2014

 

Γίνεται γνωστό στους συναδέλφους ότι το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014 και ώρα 14:30 μπορούν να καταθέτουν στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου τις αιτήσεις προτίμησης ή εξαίρεσης σχετικά με τις εκλογές της 18ης και 25ης Μαΐου 2014.

 

   

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΖΑΣ

 

Έντυπα Αιτήσεων

pdfΑίτηση Προτίμησης      pdfΑίτηση Εξαίρεσης

 

 
13
Μαρτ

pdfΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

 
12
Μαρτ

pdfΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

 
10
Μαρτ

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014

 
10
Μαρτ

pdfΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΝΟΜΟΣ 4242.2014 - ΦΕΚ 50

 
07
Μαρτ

"O E.O.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4238/17-02-2014, ανασυγκροτείται και αναδιαμορφώνεται.
Ο ρόλος του πλέον είναι ως μοναδικός ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, του Ελληνικού Κράτους.
Καταργήθηκε ο διττός ρόλος του. Ακολουθεί πίνακας των νέων ΠΕ.ΔΙ., που αφορά όλους τους πολίτες."

 

pdfΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕ.ΔΙ.

 
02
Μαρτ
dsn-logo-bw  
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
        Ν Α Υ Π Λ Ι Ο Υ 
Ναύπλιο 2-3-2014
   
  
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ν Α Υ Π Λ Ι ΟΥ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
της 2ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
 

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α

 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ : 242
ΕΨΗΦΙΣΑΝ : 197
ΕΓΚΥΡΑ : 195
ΑΚΥΡΑ : -
ΛΕΥΚΑ : 2

 

Υποψήφιοι ΠΡΟΕΔΡΟΙ Ε Λ Α Β Α Ν :
ΚΑΡΟΥΖΟΣ Νικόλαος : 82 ψήφοι
ΟΡΦΑΝΟΣ Δημήτριος : 113 ψήφοι

 

Εκλέγεται ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Διοικητικού Συμβουλίου :

 

ΟΡΦΑΝΟΣ Δημήτριος : 113 ψήφοι

 

Καταλαμβάνει τη θέση ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ο μη εκλεγείς:

 

ΚΑΡΟΥΖΟΣ Νικόλαος : 82 ψήφοι

 

   

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΖΑΣ

 
 
27
Φεβρ
dsn-logo-bw  
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
        Ν Α Υ Π Λ Ι Ο Υ 
Ναύπλιο,21-2-2014
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ  ΜΕΓΑΡΟ                                                              
Πλατεία Δικαστικού Μεγάρου                                                                               
ΝΑΥΠΛΙΟ  ΤΚ 211 00
ΤΗΛ. 27520-27344, 47192, 22886 (fax)
E-mail: dsn@otenet.gr
 
  

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΥΠΕΡ ΕΤΑΑ-ΤΑΝ-ΤΕΑΔ

ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

 

Σύμφωνα με την από 20-2-2014 απόφαση του ΕΤΑΑ, η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΑΑ-ΤΑΝ-ΤΕΑΔ έτους 2013 και, αντιστοίχως, παράδοσης των ασφαλιστικών βιβλιαρίων παρατείνεται έως τις 31-3-2014.

   

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΖΑΣ

 

 
 
23
Φεβρ
dsn-logo-bw  
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
        Ν Α Υ Π Λ Ι Ο Υ 
Ναύπλιο 23-2-2014
   
  
Α Ρ Χ Α Ι Ρ Ε Σ Ι Ε Σ   της 23ης Φεβρουαρίου 2014
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
 

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α

Α) Για την ανάδειξη ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ    : 242
ΕΨΗΦΙΣΑΝ             : 205
ΕΓΚΥΡΑ                  : 200
ΑΚΥΡΑ                    : 3
ΛΕΥΚΑ                    : 2

Υποψήφιοι  ΠΡΟΕΔΡΟΙ
Ε Λ Α Β Α Ν :
   
   ΓΚΑΤΣΙΟΣ   Γεώργιος    :  21 ψήφοι
   ΚΑΡΟΥΖΟΣ   Νικόλαος  :  61 ψήφοι
   ΜΠΕΣΚΑΣ   Παναγιώτης :  36 ψήφοι
   ΟΡΦΑΝΟΣ   Δημήτριος   :  82 ψήφοι

   Δεδομένου ότι,
- Για την εκλογή του Προέδρου απαιτείται ο πλειοψηφών υποψήφιος να λάβει το 50% συν ένα των εγκύρων ψηφοδελτίων
άρθρο 117 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων») και
- Κατά τη σημερινή ψηφοφορία, ουδείς εκ των υποψηφίων έλαβε τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων (101)

Η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή, 2α Μαρτίου 2014, στην οποία θα συμμετέχουν οι δύο πρώτοι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων κατά τη σημερινή ψηφοφορία, δηλαδή :

ΟΡΦΑΝΟΣ   Δημήτριος :  82 ψήφοι
ΚΑΡΟΥΖΟΣ  Νικόλαος  :  61 ψήφοι

Β) Για την ανάδειξη ΜΕΛΩΝ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ    : 242
ΕΨΗΦΙΣΑΝ            : 205
ΕΓΚΥΡΑ                : 201
ΑΚΥΡΑ                 : 2
ΛΕΥΚΑ                 : 2

              Ε Λ Α Β Α Ν :

Υποψήφιοι  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  (σταυροί προτίμησης)
           ΑΥΓΟΥΛΗ    Ελευθερία            72           
           ΒΕΛΗΖΙΩΤΗΣ   Δημήτριος        95           
           ΓΚΙΩΝΗΣ   Ιωάννης                59           
           ΓΚΟΤΣΗΣ   Κωνσταντίνος        59           
           ΔΑΡΑΒΕΛΙΑ   Γεωργία             71           
           ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ   Βασίλειος       107           
           ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ   Παναγιώτης     97           
           ΞΥΠΝΗΤΟΥ   Ευαγγελία (Λίλη)  85           
           ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  Παναγιώτης    126           
           ΠΕΖΟΣ   Αναστάσιος              101           
           ΠΛΑΚΟΚΕΦΑΛΟΣ  Θεμιστοκλής (Θέμης)  107
           ΣΑΒΒΙΔΟΥ   Θεοπίστη             69           
           ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ  Μαρία (Μαρίνα) 51

Επιπλέον δε και δεδομένου ότι ο υποψήφιος πρόεδρος που θα μειοψηφήσει στην επαναληπτική εκλογή,
θα καταλάβει τη θέση συμβούλου, οι ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ που εκλέγονται με την σημερινή ψηφοφορία ως ΜΕΛΗ ΤΟΥ
Διοικητικού Συμβουλίου και κατά τη σειρά των ψήφων που έλαβαν μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού μελών του Δ.Σ., είναι οι παρακάτω :
                                                                           (ΣΤΑΥΡΟΙ)
           1ος :ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  Παναγιώτης                    126           
           2ος :ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ   Βασίλειος                          107           
           3ος :ΠΛΑΚΟΚΕΦΑΛΟΣ  Θεμιστοκλής (Θέμης)      107
            ( κατόπιν κληρώσεως λόγω ισοψηφίας)
           4ος :ΠΕΖΟΣ   Αναστάσιος                                 101           
           5ος :ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ   Παναγιώτης                        97
           6ος :ΒΕΛΗΖΙΩΤΗΣ   Δημήτριος                            95           
           7ος :ΞΥΠΝΗΤΟΥ   Ευαγγελία (Λίλη)                     85


ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ :                      ΣΤΑΥΡΟΙ
 ΑΥΓΟΥΛΗ     Ελευθερία               72           
 ΔΑΡΑΒΕΛΙΑ   Γεωργία                 71
 ΣΑΒΒΙΔΟΥ    Θεοπίστη                69           
 ΓΚΙΩΝΗΣ     Ιωάννης                    59   
 ΓΚΟΤΣΗΣ     Κωνσταντίνος            59           
 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ  Μαρία (Μαρίνα)     51      

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΖΑΣ

 
 
23
Φεβρ
dsn-logo-bw  
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
        Ν Α Υ Π Λ Ι Ο Υ 
Ναύπλιο,21-2-2014
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ  ΜΕΓΑΡΟ                                                              
Πλατεία Δικαστικού Μεγάρου                                                                               
ΝΑΥΠΛΙΟ  ΤΚ 211 00
ΤΗΛ. 27520-27344, 47192, 22886 (fax)
E-mail: dsn@otenet.gr
 
  

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΕΤΑΑ-ΤΥΔΕ

ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

 

Σύμφωνα με την από 20-2-2014 απόφαση του ΕΤΑΑ, η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΑΑ-ΤΥΔΕ έτους 2013 και, αντιστοίχως, παράδοσης των ασφαλιστικών βιβλιαρίων παρατείνεται έως τις 31-3-2014.

   

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΖΑΣ

 

 
 

protodikeio nafpliou dsn

ypologismos efarmogis

ypiresia dikigoron nomikis voithias

banner isokratis

olomeleia

Ηλεκτρονική Δημοσίευση Πλειστηριασμών - Δικηγορικός Σύλλογος Ναυπλίου

ypodeigmata ekousias dikaiodosias

ypologismos dikastikou ensimou

 

S5 Box

Login