Εκτύπωση
Ιστορικό Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου

Ο Δικηγόρος είναι άμισθος Δημόσιος λειτουργός δικαιούμενος σεβασμού και τιμής παρά των Δικαστηρίων και πάσης Αρχής

(Άρθρο 38 του Κώδικα περί Δικηγόρων)

 

dikastiko megaro old 1

 

Ο Δικηγόρος απολαύει πλήρους ελευθερίας και σεβασμού παρά των Δικαστηρίων και πάσης άλλης δικαστικής ή άλλης αρχής, αλλ` οφείλει ν` ασκή το λειτούργημα αυτού ευόρκως, να διάγη και να φαίνεται διάγων αξιοπρεπώς, να συμπεριφέρεται συμφώνως προς τας παραδόσεις του Δικηγορικού Σώματος και ν` απονέμη τον προσήκοντα σεβασμόν προς τας Δικαστικάς αρχάς, παρ` ων επίσης δικαιούται ν` απολαύη του αυτού σεβασμού
(Άρθρο 45 § 1 του Κώδικα περί Δικηγόρων)

dikastiko megaro old 2

Τελευταία Ενημέρωση: Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012