Εκτύπωση
15
Απρ

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ